Klantenservice – Vijver en Tuinparadijs-Houten hondenbench

Kies uit onderstaand menu uw keuze.

Contact

Vul uw gegevens in samen met uw bericht, en druk op VERZENDEN.

We nemen vervolgens zo snel mogelijk contact met u op.

Houten Hondenbench
Watergoorweg 58
3861 MA  Nijkerk

Telefoon: 06-1837.2006
info@houtenhondenbench.nl
KvK-nr: 53685997
Btw-nr: NL210628431B01

Uw Naam (verplicht)

Uw Email (verplicht)

Uw Telefoon

Onderwerp

Uw Bericht

U ontvangt een bevestiging in uw postvak.

Controleer ook uw Spam postvak.....
Helaas komt het vaak voor door instellingen bij, Hotmail/Gmail/Live, enz.
Dat de beantwoorde mail in de spam map komt.

Selecteer dan in uw e-mail dat de afzender bij de veilige afzenders behoord.

Garantie

Garantie op Producten en Artikelen

Garantie voorwaarden Vijver en Tuinparadijs-Houten Hondenbench

Garantie op Producten en Artikelen

Garantie Algemeen:
Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan u te leveren. Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling kapot gaat tijdens transport of dat er iets anders gebeurd waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. Wettelijk gezien bent u verplicht om binnen twee maanden na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorg dragen voor reparatie of vervanging.

Garantie Vijverproducten:
Een garantie geeft extra rechten aan jou als koper, maar is altijd voor een bepaalde duur en met soms met bepaalde voorwaarden (door de fabrikant bepaald). Je hebt altijd een aankoopbewijs nodig en moet de eerste eigenaar zijn van het product. Los van deze voorwaarden houdt Vijver en Tuinparadijs zich natuurlijk aan je wettelijke rechten die wij logischerwijs naleven.
Zonder overleg van de factuur kunnen wij helaas niet beoordelen of het product bij ons aangekocht is en kan er geen garantie worden verleend.
Voor reparatie buiten de garantie periode zullen we je vooraf een prijsopgave toesturen.

Een paar bijzonderheden:
Op alle vijverproducten die aan slijtage onderhevig zijn, zit een reparatiegarantie en worden ter beoordeling aangeboden bij de importeur.
Lever een vijverpomp of andere producten altijd schoon aan, als wij hem moeten schoonmaken wordt het geldende uurloon in rekening gebracht.
Elektrische apparaten zoals uvc-units, vijverpompen, luchtpompen, verlichting e.d. waarvan de originele gegoten stekker is verwijderd vallen buiten de garantie. Dit omdat de waterdichtheid van het product niet meer voldoet aan de wettelijk gestelde eisen.

Voor lampen gelden onderstaande voorwaarden.
Hoewel alle lampen vooraf getest zijn bestaat er altijd de mogelijkheid dat de lamp eerder stopt met branden. De levensduur van lampen is afhankelijk van meerdere factoren, zoals omgevingstrillingen, aan- en uitschakelen van de lamp, stroompieken, stoten, schokken en de warmteontwikkeling in de unit. Om die redenen kunnen wij geen garantie geven op de door ons geleverde vervanglampen. Natuurlijk bieden wij wel garantie op lampen die direct na aankomst niet werken of gebroken zijn. Daarom vragen wij u bij ontvangst de vervanglamp te controleren. Indien een lamp niet werkt of kapot geleverd is kunt u dit binnen 48 uur na ontvangst per e-mail aan ons kenbaar maken. Wij zorgen voor een passende oplossing.
Voor meer informatie over retourneren, garanties etc. lees onze Algemene Voorwaarden.

Garantie Meubelen:
Op onze tuinmeubelen zit een garantie van 1 jaar.
Hout en steigerhout is een natuurproduct.

Weet voordat je gaat bestellen wat je koopt.

Steigerhout is een robuust natuurproduct. Het heeft een mooi, levendig en robuust karakter waar wij weer mooie meubelen van kunnen maken.

Heel normaal zijn oneffenheden, kleine kieren en spleten.

Natuurproducten werken altijd een beetje bij luchtvochtigheid en temperatuurwisselingen. Geen plank is gelijk van vorm en kleur.

Gegronde klacht

Een klacht is gegrond als deze niet veroorzaakt is door:

onredelijk gebruik

gebruik voor commerciële doeleinden

gevolg door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik

onjuiste opslag of onderhoud door koper of door derden

door professioneel gebruik

het werken van hout

krom trekken van hout

het verschijnen van hars

Geen garantie op het werken van het hout of het vertonen van hars

Gezien het gaat om houten meubelen, willen wij u erop wijzen dat het hout kan gaan werken. In de winter kan het, wanneer de luchtvochtigheid in huis aan de lage kant is, enigszins krimpen. Dit trekt weer weg als de luchtvochtigheid weer toeneemt. Ideaal is een luchtvochtigheid tussen de 50 en 65%. Wij geven geen garantie op het eventuele werken/kromtrekken van het hout. Tevens kunnen wij geen garantie geven op het verschijnen van hars. Wel doen wij ons uiterste best om eventuele hars plekken bij voorbaat tussen het hout uit te zagen. Echter, niemand kan voorspellen of er wel of geen hars zal verschijnen en er is helaas ook niets anders aan te doen dan het te verwijderen en eventueel licht op te schuren tot het schoon is.

Zelf monteren

Indien u ervoor kiest om een meubel zelf te monteren, kunnen wij hier geen garantie op geven. Wij vragen redelijke prijzen voor montage, zodat montage door ons voor iedereen een optie is.

Zelf verantwoordelijk voor de juiste maten
We maken dagelijks meubelen op maat voor onze klanten.
Als je aan ons een tekening of beschrijving met maten doorgeeft, dan weten wij niet wat jouw bedoeling is met de meubelen, dus hoe en in wat voor ruimte het wordt geplaatst.
Daarnaast weten wij ook niet of je bestaande meubelstukken onder of bij de bestelde of gekochte meubel passen.
Je bent zelf net zo verantwoordelijk voor de juiste bestelling, zoals wij voor het geleverde product. Maak daarom je bestelling zo compleet mogelijk met informatie.

Recht op retour
Je hebt ook bij ons recht op retour zoals beschreven in de wet kopen op afstand.
Als producten speciaal voor jou besteld worden en/of speciaal op maat gemaakt worden, geldt het herroepingsrecht wettelijk niet.
Bijna alle meubelen maken we namelijk speciaal voor jou in een specifieke maat en onder speciale wensen.

Na akkoord te zijn gegaan op een offerte of het plaatsen van de order, voor het maken van een meubel die we voor jouw op maat maken of lakken/beitsen, kunnen we niet in alle gevallen terugnemen, wel trachten we in dit geval altijd tot een oplossing te komen.
De kosten voor het retour zenden van de meubel die onder garantie valt, word in het eerste jaar na aankoop volledig vergoed.

Schade als gevolg van onredelijk gebruik of gebruik voor commerciële doeleinden vallen niet onder de garantie.

De meubel is stuk
Om te kunnen beoordelen of de melding binnen de garantie valt, is het aan te raden om een aantal foto’s mee te sturen. Indien het garantiewerk betreft zal het product op locatie gerepareerd worden. Kan dit niet op locatie worden verholpen, dan halen we de meubel op. Na controle gaan we over op vervanging of reparatie.

Duur van een reparatie

Afhankelijk van schade c.q. beschadiging proberen wij reparatie/omruilen altijd binnen 30 werkdagen op te lossen. Wij nemen dan vervolgens contact met u op voor het maken van een afspraak wanneer dit u uit komt.

Mocht je klachten hebben die buiten de garantietermijn vallen, schroom dan niet en neem contact met ons op zodat wij kunnen bekijken wat wij voor je kunnen betekenen.
Voor meer informatie over retourneren, garanties etc. lees onze Algemene Voorwaarden.

Garantie Dakbedekking:
Deze garantie is geldig gedurende 10 jaar na factuurdatum en houdt in:

Gratis reparatie van alle lekkages die ten gevolge van de door Vijver en Tuinparadijs of Goudsmid Dakbedekkingen aangebrachte ondeugdelijke materialen zijn ontstaan.
Gratis reparatie van lekkage die het gevolg te zijn van een gebrek in de gegarandeerde eigenschap.

Dit wordt geacht niet het geval te zijn wanneer de lekkage mede het gevolg kan zijn van bouwkundige onvolkomenheden zoals: onvoldoende afschot, onvoldoende stabiliteit van de onder constructie, onvoldoende hemelwaterafvoeren, onvoldoende nood-overstorten/spuwers.

Garantie
De garantie is alleen van kracht indien de aanneemsom is voldaan en aan de garantievoorwaarden is voldaan. Indien aan onderstaande voorwaarden niet is voldaan, vervalt elk recht op een kosteloze reparatie en/of schadevergoeding.

De aansprakelijkheid van Vijver en Tuinparadijs of Goudsmid Dakbedekkingen is beperkt tot in deze garantie vermelde voorwaarden.

Garantiereglement
De principaal/dak eigenaar is verplicht tijdens de garantie periode de dakbedekking jaarlijks te inspecteren en in goede conditie te houden en zo nodig van een schutlaag te voorzien.
Zie ook onze Algemene voorwaarden.

Uitsluitingen:
Uitgesloten van garantie zijn schade en kosten veroorzaakt en/of ontstaan door:
1. Bedrog door gebruiker.
2. Onvoorziene mechanische of gewelddadige oorzaken.
3. Natuurverschijnselen zoals aardbevingen, aardverschuivingen, windhozen en storm. Onder storm wordt verstaan een windsnelheid gemeten door K.N.M.I. te Bilt hoger dan 20 m/sec.
4. Brand of explosie.
5. Overheidshandelingen en daden van molest.
6. Het verlies van samenhang van de ondergrond en/of werking van de onderliggende constructie.
7. Reparatiewerkzaamheden of wijzigingen in de staat, welke niet door Vijver en Tuinparadijs of Goudsmid Dakbedekkingen zijn uitgevoerd en/of aangebracht.

Schademelding
In geval van schade is de in het garantiecertificaat vermelde dak eigenaar verplicht Vijver en Tuinparadijs of Goudsmid Dakbedekkingen binnen 5 werkdagen na constatering van de gebreken schriftelijk op de hoogte te stellen onder vermelding van: jouw gegevens, factuurnummer en een gespecificeerde uitleg van de schade.

Tevens dient de dak eigenaar Vijver en Tuinparadijs of Goudsmid Dakbedekkingen in de gelegenheid te stellen ter plaatse onderzoek te doen.

De aansprakelijkheid van Vijver en Tuinparadijs of Goudsmid Dakbedekkingen is beperkt tot in deze garantie vermelde voorwaarden.

Zelf monteren

Indien u ervoor kiest om dakbedekking zelf te monteren / aanbrengen, kunnen wij hier geen garantie op geven. Wij vragen redelijke prijzen voor montage / aanbrengen, zodat montage / aanbrengen door ons voor iedereen een optie is.

Recht op retour
Je hebt ook bij ons recht op retour zoals beschreven in de wet kopen op afstand.
Als producten speciaal voor jou besteld worden en/of speciaal op maat gemaakt worden, geldt het herroepingsrecht wettelijk niet.

Duur van een reparatie

Afhankelijk van schade c.q. beschadiging proberen wij reparatie/omruilen altijd binnen 30 werkdagen op te lossen. Wij nemen dan vervolgens contact met u op voor het maken van een afspraak wanneer dit u uit komt.

Mocht je klachten hebben die buiten de garantietermijn vallen, schroom dan niet en neem contact met ons op zodat wij kunnen bekijken wat wij voor je kunnen betekenen.
Voor meer informatie over retourneren, garanties etc. lees onze Algemene Voorwaarden.

Formulieren staan hier op onze site.

Identiteit ondernemer

Vijver en Tuinparadijs
Watergoorweg 58
3861 MA Nijkerk
info@houtenhondenbench.nl

Telefoon: 06-1837,2006
KVK Nummer: 53685997
BTW Nummer: NL210628431B01

Klachten

Klachten

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland.

We raden je dan ook aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@houtenhondenbench.nl

Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via een onafhankelijke geschillencommissie.

Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie.

Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Identiteit ondernemer

Vijver en Tuinparadijs
Watergoorweg 58
3861 MA Nijkerk
info@houtenhondenbench.nl

Telefoon: 06-1837,2006
KVK Nummer: 53685997
BTW Nummer: NL210628431B01

Betaalmethodes

Je kunt jouw bestelling op verschillende manier betalen.

Momenteel bieden we de volgende betaalmethodes aan:

  •  Overboeking
  •  iDEAL
  •  Rembours
  •  Contant
Order Status

Is mijn order wel goed doorgekomen?

U krijgt een bevestiging via e-mail als een order goed is doorgekomen.

Helaas komt het voor dat de e-mail in de spam map is terechtgekomen.

Enkele e-mailproviders zoals G-mail passen het mailverkeer dikwijls aan zodat onze bevestiging ook in de ‘spam’ terecht kan komen.

Als het is de spam map staat, selecteer dan de mail en markeer het dan als ‘geen spam’ of deze mail is ‘vertrouwelijk’.

Mocht u de mail totaal niet hebben ontvangen?

Stuur dan naar ons een e-mail of bel ons op.

Geef ons uw offerte of bestelnummer door, of de datum van de bestelling.

Tel: 06-1837.2006

E-mail: info@houtenhondenbench.nl

Levertijd en verzendkosten

Standaard verzending:
Wij doen zorgvuldig ons best de bestelling zo spoedig mogelijk bij u af te leveren. Bestellingen die op werkdagen vóór 11.00 uur worden gedaan, proberen wij dezelfde dag nog te verzenden. Niet altijd lukt het ons echter om dit na te komen, soms zijn producten niet voorradig en dan kan de levering van uw bestelling iets langer duren. Op de productpagina staat een indicatie van de levertijd. Mochten wij om wat voor reden dan ook deze levertijd niet halen, dan brengen wij u hier natuurlijk zo spoedig mogelijk van op de hoogte.

Maatwerk verzending:
Binnen twee tot drie weken nadat de bestelling is binnengekomen en bevestigd, wordt je gebeld voor een bezorgafspraak.
Zonder afspraak bezorgen we niet!

De levertijden zijn afhankelijk van het type product dat je bestelt. De meeste maatwerk van kleine meubels zijn zeer snel leverbaar. Bij grote meubels duurt het vaak net iets langer. In de meeste gevallen is de levertijd circa 2 weken. Vraag naar de actuele levertijden indien dit voor u erg belangrijk is.

Kussens:
Bij bestelde kussens worden exact op maat gemaakt door de leverancier (stoffeerder). Zij kunnen pas de kussens maken als de juiste (binnen) maten van de bestelde meubel bekend is.  De kussens heeft u dus ongeveer binnen twee weken na ontvangst van de meubelen in huis. Hier worden geen extra kosten voor gerekend.

Levering tot:
De transporteurs laden je bestelling uit en brengen het zo dicht mogelijk bij je voordeur. Dit is de standaard optie.
De transporteurs laden je bestelling uit en brengen het bij u binnen op de begane grond. Dit is de duurdere optie.
Zie hiervoor de eventuele verzendkosten.

Verantwoordelijkheid levering:
U bent zelf verantwoordelijk of een meubel bij u door de openingen (deuren) naar binnen kan, en het geplaatst kan worden in de ruimte waar u dit wenst.

Gratis afhalen:
Bij ons kun je er ook voor kiezen om je meubelen zelf bij ons af te halen.
Een aanhanger huren is vaak goedkoper dan de verzendkosten.

Waddeneilanden:
Wij hanteren hiervoor ander leveringskosten. Neem hiervoor contact op.

Verzendkosten.
De vermelde verkoopprijzen zijn exclusief verzendkosten.
Vijver en Tuinparadijs maakt onderscheid tussen de gewichtsklassen.

De verzendkosten bedragen:
Verzendkosten standaard pakket 0.1 t/m 9.9 kg  =  € 6,95
Verzendkosten standaard pakket 10 t/m 30 kg  =  € 13,25

Verzendkosten standaard vracht  € 45,00 t/m € 65,00
Verzendkosten dubbel vracht  € 45,00 t/m € 125,00
Verzendkosten lengte vracht is afhankelijk van de lengte.

Verzending naar de Wadden of buitenland:
Waddeneilanden: 
Verzendkosten standaard pakket 0.1 t/m 9.9 kg  =  € 6,95
Verzendkosten standaard pakket 10 t/m 30 kg  =  € 13,25

Verzendkosten standaard vracht  € 150,00
Verzendkosten dubbel vracht  in overleg.
Verzendkosten lengte vracht in overleg.

België/Duitsland:
Maximum pakket formaat buitenland: 100 × 50 × 50 cm

Verzendkosten standaard pakket 0.1 t/m 1.9 kg  =  € 13,00
Verzendkosten standaard pakket 2 t/m 4.9 kg  =  € 19,50
Verzendkosten standaard pakket 5 t/m 9.9 kg  =  € 25,00
Verzendkosten standaard pakket 10 t/m 19.9 kg  =  € 34,00
Verzendkosten standaard pakket 20 t/m 29.9 kg  =  € 45,00

Verzendkosten standaard vracht  € 150,00
Verzendkosten dubbel vracht  in overleg.
Verzendkosten lengte vracht in overleg.

Levering verloopt via de postbode, pakketbezorger of vrachtbezorger van [leveringsdienst].
Over het algemeen zal de aflevering de eerstvolgende werkdag tussen 9:00 en 18:00 plaatsvinden.
Helaas kunnen wij het moment van aflevering niet garanderen.

Rembourszendingen:
Wilt u gebruikmaken van een rembourszending?
Dan gelden er de standaard aanvullende kosten per zending bovenop de reguliere verzendkosten.
Vermeld dan in het opmerkingenveld tijdens het bestellen dat u onder rembours wilt bestellen.

Contact:
Voor meer informatie over bezorgen en levertijden kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Retourneren - Hoe kan ik terugsturen

Bedenktijd/retour
Het kan wel eens voorkomen dat u een bestelling retour wilt sturen. Wellicht omdat het product toch niet bevalt of misschien is er een andere reden is waarom u de bestelling toch niet zou willen hebben. Wat de reden ook is, u heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren.
U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 6,95 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@vijverentuinparadijs.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.
Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te proberen, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan u doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is.
Product ruilen?
Wil je je product ruilen? Dat is helemaal geen probleem. Je kunt hiervoor contact opnemen met info@vijverentuinparadijs.nl. Wel draag je zelf de kosten voor terugzending van het product.”
Ik heb een verkeerd bezorgadres doorgegeven!
Per ongeluk een verkeerd bezorgadres doorgegeven? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. We proberen dan de bestelling nog voor je te wijzigen.

Ga hier naar de formulieren.

Retourneren - Uitzonderingen

Uitzondering maatwerk.
Maatwerk is een product of artikel die specifiek voor u als klant op maat word gemaakt.
Onder maatwerk valt o.a. :
• Kussens
• Meubels
• Vijverfolie
• Houtwerk
• Dakbedekking
Maat producten die u via deze webwinkel koopt, of besteld via social media, email of via telefoon worden op maat volgens de door u ingevoerde of aangeleverde specificatie gemaakt. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.”

Geen maatwerk:
Geen maatwerk zijn de standaard producten en artikelen die door ons zelf worden aangeboden en niet specifiek voor de klant op maat worden besteld of gemaakt. Deze vallen dan ook gewoon onder het herroepingsrecht.

Uitzondering overige zaken.
Zaken die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken:
Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing op:
• Tuingrond of zand die na levering is gestort.
• Bestrating die is geplaatst of gelegd.
• Betonblokken of stenen die zijn geplaatst, verlijmd of gemetseld.
• Dakbedekking en of folie en kunststof die is geplaatst, gebrand of verlijmd.
• Tuinhout die na bezorging is geplaatst of aangebracht.
• Vijverfolie die op maat is besteld.
• Filterinstallaties en leidingen die na levering zijn gemonteerd dan wel aangesloten of verlijmd.
• Artikelen of producten waar de stroomstekker vanaf is geknipt.
• Artikelen of producten die door verkeerd gebruik zijn vernield.
• Artikelen of producten waar de verzegeling van is verbroken of verwijderd.

Ga hier naar de formulieren.

Formulieren - Documenten

Alle formulieren en documenten

Kunt u hier vinden en downloaden.