Garantie op Producten en Artikelen

Garantie voorwaarden Vijver en Tuinparadijs

Garantie op Producten en Artikelen

Garantie Algemeen:
Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan u te leveren. Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling kapot gaat tijdens transport of dat er iets anders gebeurd waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. Wettelijk gezien bent u verplicht om binnen twee maanden na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorg dragen voor reparatie of vervanging.

Garantie Vijverproducten:
Een garantie geeft extra rechten aan jou als koper, maar is altijd voor een bepaalde duur en met soms met bepaalde voorwaarden (door de fabrikant bepaald). Je hebt altijd een aankoopbewijs nodig en moet de eerste eigenaar zijn van het product. Los van deze voorwaarden houdt Vijver en Tuinparadijs zich natuurlijk aan je wettelijke rechten die wij logischerwijs naleven.
Zonder overleg van de factuur kunnen wij helaas niet beoordelen of het product bij ons aangekocht is en kan er geen garantie worden verleend.
Voor reparatie buiten de garantie periode zullen we je vooraf een prijsopgave toesturen.

Een paar bijzonderheden:
Op alle vijverproducten die aan slijtage onderhevig zijn, zit een reparatiegarantie en worden ter beoordeling aangeboden bij de importeur.
Lever een vijverpomp of andere producten altijd schoon aan, als wij hem moeten schoonmaken wordt het geldende uurloon in rekening gebracht.
Elektrische apparaten zoals uvc-units, vijverpompen, luchtpompen, verlichting e.d. waarvan de originele gegoten stekker is verwijderd vallen buiten de garantie. Dit omdat de waterdichtheid van het product niet meer voldoet aan de wettelijk gestelde eisen.

Voor lampen gelden onderstaande voorwaarden.
Hoewel alle lampen vooraf getest zijn bestaat er altijd de mogelijkheid dat de lamp eerder stopt met branden. De levensduur van lampen is afhankelijk van meerdere factoren, zoals omgevingstrillingen, aan- en uitschakelen van de lamp, stroompieken, stoten, schokken en de warmteontwikkeling in de unit. Om die redenen kunnen wij geen garantie geven op de door ons geleverde vervanglampen. Natuurlijk bieden wij wel garantie op lampen die direct na aankomst niet werken of gebroken zijn. Daarom vragen wij u bij ontvangst de vervanglamp te controleren. Indien een lamp niet werkt of kapot geleverd is kunt u dit binnen 48 uur na ontvangst per e-mail aan ons kenbaar maken. Wij zorgen voor een passende oplossing.
Voor meer informatie over retourneren, garanties etc. lees onze Algemene Voorwaarden.

Garantie Meubelen:
Op onze tuinmeubelen zit een garantie van 1 jaar.
Hout en steigerhout is een natuurproduct.

Weet voordat je gaat bestellen wat je koopt.

Steigerhout is een robuust natuurproduct. Het heeft een mooi, levendig en robuust karakter waar wij weer mooie meubelen van kunnen maken.

Heel normaal zijn oneffenheden, kleine kieren en spleten.

Natuurproducten werken altijd een beetje bij luchtvochtigheid en temperatuurwisselingen. Geen plank is gelijk van vorm en kleur.

Gegronde klacht

Een klacht is gegrond als deze niet veroorzaakt is door:

onredelijk gebruik

gebruik voor commerciële doeleinden

gevolg door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik

onjuiste opslag of onderhoud door koper of door derden

door professioneel gebruik

het werken van hout

krom trekken van hout

het verschijnen van hars

Geen garantie op het werken van het hout of het vertonen van hars

Gezien het gaat om houten meubelen, willen wij u erop wijzen dat het hout kan gaan werken. In de winter kan het, wanneer de luchtvochtigheid in huis aan de lage kant is, enigszins krimpen. Dit trekt weer weg als de luchtvochtigheid weer toeneemt. Ideaal is een luchtvochtigheid tussen de 50 en 65%. Wij geven geen garantie op het eventuele werken/kromtrekken van het hout. Tevens kunnen wij geen garantie geven op het verschijnen van hars. Wel doen wij ons uiterste best om eventuele hars plekken bij voorbaat tussen het hout uit te zagen. Echter, niemand kan voorspellen of er wel of geen hars zal verschijnen en er is helaas ook niets anders aan te doen dan het te verwijderen en eventueel licht op te schuren tot het schoon is.

Zelf monteren

Indien u ervoor kiest om een meubel zelf te monteren, kunnen wij hier geen garantie op geven. Wij vragen redelijke prijzen voor montage, zodat montage door ons voor iedereen een optie is.

Zelf verantwoordelijk voor de juiste maten
We maken dagelijks meubelen op maat voor onze klanten.
Als je aan ons een tekening of beschrijving met maten doorgeeft, dan weten wij niet wat jouw bedoeling is met de meubelen, dus hoe en in wat voor ruimte het wordt geplaatst.
Daarnaast weten wij ook niet of je bestaande meubelstukken onder of bij de bestelde of gekochte meubel passen.
Je bent zelf net zo verantwoordelijk voor de juiste bestelling, zoals wij voor het geleverde product. Maak daarom je bestelling zo compleet mogelijk met informatie.

Recht op retour
Je hebt ook bij ons recht op retour zoals beschreven in de wet kopen op afstand.
Als producten speciaal voor jou besteld worden en/of speciaal op maat gemaakt worden, geldt het herroepingsrecht wettelijk niet.
Bijna alle meubelen maken we namelijk speciaal voor jou in een specifieke maat en onder speciale wensen.

Na akkoord te zijn gegaan op een offerte of het plaatsen van de order, voor het maken van een meubel die we voor jouw op maat maken of lakken/beitsen, kunnen we niet in alle gevallen terugnemen, wel trachten we in dit geval altijd tot een oplossing te komen.
De kosten voor het retour zenden van de meubel die onder garantie valt, word in het eerste jaar na aankoop volledig vergoed.

Schade als gevolg van onredelijk gebruik of gebruik voor commerciële doeleinden vallen niet onder de garantie.

De meubel is stuk
Om te kunnen beoordelen of de melding binnen de garantie valt, is het aan te raden om een aantal foto’s mee te sturen. Indien het garantiewerk betreft zal het product op locatie gerepareerd worden. Kan dit niet op locatie worden verholpen, dan halen we de meubel op. Na controle gaan we over op vervanging of reparatie.

Duur van een reparatie

Afhankelijk van schade c.q. beschadiging proberen wij reparatie/omruilen altijd binnen 30 werkdagen op te lossen. Wij nemen dan vervolgens contact met u op voor het maken van een afspraak wanneer dit u uit komt.

Mocht je klachten hebben die buiten de garantietermijn vallen, schroom dan niet en neem contact met ons op zodat wij kunnen bekijken wat wij voor je kunnen betekenen.
Voor meer informatie over retourneren, garanties etc. lees onze Algemene Voorwaarden.

Garantie Dakbedekking:
Deze garantie is geldig gedurende 10 jaar na factuurdatum en houdt in:

Gratis reparatie van alle lekkages die ten gevolge van de door Vijver en Tuinparadijs of Goudsmid Dakbedekkingen aangebrachte ondeugdelijke materialen zijn ontstaan.
Gratis reparatie van lekkage die het gevolg te zijn van een gebrek in de gegarandeerde eigenschap.

Dit wordt geacht niet het geval te zijn wanneer de lekkage mede het gevolg kan zijn van bouwkundige onvolkomenheden zoals: onvoldoende afschot, onvoldoende stabiliteit van de onder constructie, onvoldoende hemelwaterafvoeren, onvoldoende nood-overstorten/spuwers.

Garantie
De garantie is alleen van kracht indien de aanneemsom is voldaan en aan de garantievoorwaarden is voldaan. Indien aan onderstaande voorwaarden niet is voldaan, vervalt elk recht op een kosteloze reparatie en/of schadevergoeding.

De aansprakelijkheid van Vijver en Tuinparadijs of Goudsmid Dakbedekkingen is beperkt tot in deze garantie vermelde voorwaarden.

Garantiereglement
De principaal/dak eigenaar is verplicht tijdens de garantie periode de dakbedekking jaarlijks te inspecteren en in goede conditie te houden en zo nodig van een schutlaag te voorzien.
Zie ook onze Algemene voorwaarden.

Uitsluitingen:
Uitgesloten van garantie zijn schade en kosten veroorzaakt en/of ontstaan door:
1. Bedrog door gebruiker.
2. Onvoorziene mechanische of gewelddadige oorzaken.
3. Natuurverschijnselen zoals aardbevingen, aardverschuivingen, windhozen en storm. Onder storm wordt verstaan een windsnelheid gemeten door K.N.M.I. te Bilt hoger dan 20 m/sec.
4. Brand of explosie.
5. Overheidshandelingen en daden van molest.
6. Het verlies van samenhang van de ondergrond en/of werking van de onderliggende constructie.
7. Reparatiewerkzaamheden of wijzigingen in de staat, welke niet door Vijver en Tuinparadijs of Goudsmid Dakbedekkingen zijn uitgevoerd en/of aangebracht.

Schademelding
In geval van schade is de in het garantiecertificaat vermelde dak eigenaar verplicht Vijver en Tuinparadijs of Goudsmid Dakbedekkingen binnen 5 werkdagen na constatering van de gebreken schriftelijk op de hoogte te stellen onder vermelding van: jouw gegevens, factuurnummer en een gespecificeerde uitleg van de schade.

Tevens dient de dak eigenaar Vijver en Tuinparadijs of Goudsmid Dakbedekkingen in de gelegenheid te stellen ter plaatse onderzoek te doen.

De aansprakelijkheid van Vijver en Tuinparadijs of Goudsmid Dakbedekkingen is beperkt tot in deze garantie vermelde voorwaarden.

Zelf monteren

Indien u ervoor kiest om dakbedekking zelf te monteren / aanbrengen, kunnen wij hier geen garantie op geven. Wij vragen redelijke prijzen voor montage / aanbrengen, zodat montage / aanbrengen door ons voor iedereen een optie is.

Recht op retour
Je hebt ook bij ons recht op retour zoals beschreven in de wet kopen op afstand.
Als producten speciaal voor jou besteld worden en/of speciaal op maat gemaakt worden, geldt het herroepingsrecht wettelijk niet.

Duur van een reparatie

Afhankelijk van schade c.q. beschadiging proberen wij reparatie/omruilen altijd binnen 30 werkdagen op te lossen. Wij nemen dan vervolgens contact met u op voor het maken van een afspraak wanneer dit u uit komt.

Mocht je klachten hebben die buiten de garantietermijn vallen, schroom dan niet en neem contact met ons op zodat wij kunnen bekijken wat wij voor je kunnen betekenen.
Voor meer informatie over retourneren, garanties etc. lees onze Algemene Voorwaarden.

Formulieren staan hier op onze site.

Identiteit ondernemer

Vijver en Tuinparadijs
Watergoorweg 58
3861 MA Nijkerk
info@vijverentuinparadijs.nl  

Telefoon: 06-1837,2006
KVK Nummer: 53685997
BTW Nummer: NL210628431B01